Türkiye’nin güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı, BM Sekretaryası’na sunuldu

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, sera gazı emisyon azaltımı hedeflerini içeren ve Paris Anlaşması’nın uygulanmasında dönüm noktası olan güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı, Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası’na sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022’nin kasım ayında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen 27. Taraflar Konferansı (COP27) Bakanlar Zirvesi’nde, Türkiye’nin iklim eylem planını anlattı ve güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı’nı uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

Kurum, Türkiye’nin 2015’te açıkladığı emisyon artışını yüzde 21 azaltma taahhüdünü, 2030 için yüzde 41’e yükselttiğini duyurdu.

AA muhabirinin İklim Değişikliği Başkanlığından aldığı bilgiye göre, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu bünyesindeki kurum ve kuruluşların katkılarıyla Türkiye’nin güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı (Nationally Determined Contribution/NDC) hazırlanarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası NDC siciline kaydedildi.

Böylece, Türkiye’nin, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir adım atılarak, iklim değişikliği konusunda ulusal eylemler için yol haritası sunulmuş oldu.

Türkiye’nin 2030 yılı itibarıyla sera gazı emisyonlarını referans senaryoya kıyasla yüzde 41 azaltacağı ve en geç 2038’de emisyonları tepe noktaya ulaştıracağı beyan edildi.

Türkiye’nin gerekli sektörel stratejilerine de yer verildi

Güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı’nda, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerine ulaşması için gerekli sektörel stratejilerine de yer verildi.

Beyanda azaltım politikalarının altında “enerji, sanayi, ulaştırma, tarım, bina, atık ve arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık (AKAKDO)” sektörlerinde kapsamlı azaltım ve uyum eylemlerinin yanı sıra uygulama araçlarına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Her sektöre yönelik başlıca yol gösterici politika belgeleri ve sektörel mevzuatlar ile 2030 yılı için Türkiye’nin öne çıkan azaltım politikaları da beyana dahil edildi.

Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum politikalarına yönelik olarak da “tarım”, “ormancılık”, “su”, “afet risk yönetimi”, “şehircilik”, “kırsal kalkınma” ve “halk sağlığı” sektörlerindeki uyum çalışmalarına, ana politika belgelerine ve iklim değişikliğine uyum hedeflerine de yer verildi.

Beyanda, Türkiye’nin, uluslararası finansal kaynaklara erişiminin belirlenen hedeflere ulaşmada ve ortaya konulan yeşil büyüme vizyonunu desteklemede etkili olacağı da belirtildi.

Ayrıca, Paris Anlaşması’nın ilgili kararı uyarınca hazırlanan “Açıklık, Şeffaflık ve Anlaşılırlığı Kolaylaştırıcı Bilgiler (ICTU) Tablosu” da beyanla BM’ye sunuldu.

Ulusal Katkı Beyanı süreci

İskoçya’nın Glasgow kentinde 2021’de gerçekleştirilen COP26 öncesinde yürütülen yoğun müzakereler sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu’nda Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olacağını, hemen akabinde de ülkenin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerini açıkladı.

Türkiye’nin yeni yol haritasını belirlemede itici bir güç olan bu hedefler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı, yeşil ekonomiyi ve yeşil teknolojileri destekleyen stratejik bir planlama sürecine girildi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli adımlarından biri Paris İklim Anlaşması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olacağını açıklamasının ardından anlaşma, 6 Ekim 2021’de TBMM’de onaylandı. 7 Ekim 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye’nin Paris Anlaşması’na ilişkin onayı, 11 Ekim 2021’de BM Sekretaryası’na bildirildi.

Çalışmalar kapsamında 29 Ekim 2021’de “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”nın adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirildi ve bakanlık bünyesinde “İklim Değişikliği Başkanlığı” kuruldu. İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu da yeniden yapılandırıldı. Böylece yeni süreçte bakanlık, iklim değişikliğine ilişkin alanlarda çalışmalarına hız verdi.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çalışmaları devam ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir